تست

مبدا حرکت: اصفهان (ص)
گردشگری سِپَنتا اصفهان - گردشگری سپنتا اصفهان

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

74 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

307 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
31 خرداد 06:00
31 خرداد 22:00