تور یکروزه چاههای بلشت کوهرنگ

مبدا حرکت: اصفهان (ترمینال کاوه و صفه )
پروازنمای نصف جهان

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

59 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

34 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

این برنامه ۳ ساعت پیمایش دارد

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
05 تیر 06:00
05 تیر 22:00